قوانین بسکتبال

عمومی :

تمامی‌ شرطها باید در زمان برنامه ریزی شده (زمان محلی استادیوم ) شروع شود تا شرط‌ها معتبر باشند. مگر اینکه زمان شروع، اشتباه از طرف ما اعلام شده باشد.

چنانچه محل برگزاری مسابقه تغییر کند، اما تیم میزبان همچنان میزبان باشد، شرطها معتبر هستند، اما اگر جای میزبان و میهمان بر خلاف لیست داده شده عوض شود، شرط‌های بسته شده در لیست اصلی‌، لغو میشوند.

در مارکت‌های دو حالته (شرط‌هایی‌ که دو حالت برای انتخاب وجود دارد) قانون پوش اعمال میشود (یعنی‌ در صورتی‌ که شرط مساوی شد، شرط لغو میشود. مثلا اگر شرط، جمع امتیاز مسابقه بالا و پایین ۱۸۵ بود و دقیقا مجموع امتیاز‌های بازی ۱۸۵۵ شود) مگر اینکه خلاف آن گفته باشد. پول بسته شده روی شرط‌های تکی بازگردانده میشود، و در شرط‌های کمبو به عنوان نان – رانر با آن برخورد میشود.

نان – رانر (Non-Runner): در شرط بندی اسبدوانی در اصطلاح به اسبی مگویند که قبل از مسابقه به هر دلیلی‌ در مسابقه شرکت نکند. حکم شرط‌های بسته شده روی اسب نان – رانر، لغو شرط و یا حذف آن از شرط‌های کمبو می‌باشد. در دیگرر ورزش‌ها نیز این اصطلاح به همین صورت کاربرد دارد.

مسابقات بسکتبال ان بی‌ ای باید حداقل تا “۴۵” دقیقه، و لیگ‌های دیگرتا “۳۵” دقیقه بازی شوند تا شرط معتبر باشد، مگر اینکه چیز دیگری در قوانین گفته شده باشد، و شرط‌هایی که بی‌ قید و شرط تعریف شده باشند.

در شرط بندی، برنده یا بازنده با توجه به نتیجه پایانی مسابقه (شامل وقت اضافه) مشخص میشود، به شرط آنکه بازی تا حداقل زمان که در بالا توضیح داده شده است، ادامه پیدا کند.

چنانچه بازی بعد از حداقل زمان لغو شود، و در همان روز ادامه پیدا نکند، بدون در نظر گرفتن اینکه بازی در روز دیگری کامل شود، نتیجه زمان متوقف شده،  نتیجه شرط را مشخص می‌کند.

تمامی‌ شرطها در بازی شامل وقت اضافه نیز میباشند مگر اینکه چیز دیگری قید شده باشد.

شرط‌ بندی زنده: (Live-Betting)

شرط‌های شرط‌ بندی زنده شامل وقت اضافه می‌باشد. تمامی‌ امتیاز‌ها حساب میشود حتی اگر قبل از بستن شرط به ثمر رسیده باشند.

شرط‌ بندی زنده نیمه دوم / چهارمین  کوارتر‌ : (Live Betting 2nd Half/Forth Quarter)

شرط‌ بندی زنده روی نیمه دوم / چهارمین  کوارتر‌، شامل وقت اضافه.

شرط تیزر: (Teasers)

شرط تیزر روی بازیهای بسکتبال و فوتبال آمریکایی میتواند بسته شود. این شرط به شما این امکان را میدهد که اسپرد مجموع کل پوینت‌ها یا گیم‌ها را بر روی دو یا چند بازی تغییر داده و یک شرط کمبو تشکیل دهید. تعداد تیم‌ انتخاب شده و امتیاز‌ها تعیین کننده ضریب نهایی‌ برد شما میباشد.

اسپرد یا گستره یا آوانس به مفهوم اختلاف امتیاز بین دو تیم‌ در پایان بازی یا کوارتر یا نیمه مورد نظر میباشد. مثلا شما میتوانید به جای شرط بستن روی تیم‌ قوی با ضریب پایین، اسپرد تیم‌ ضعیف تر را افزایش بدهید یا در واقع آوانس بیشتری بهه تیم‌ ضعیف تر بدهید و به این ترتیب ضریب بالاتری برای شرط بندی و انتخاب تیم‌ قوی تر بگیرید.موارد زیر را نیز در نظر داشته باشید:

– شرط تیزر برای بازیهای زنده ارائه نمی‌شود و فقط لیگ‌های خاصی‌ در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.

– در شرط تیزر همه انتخاب‌ها باید برنده شوند تا شرط برنده شود.

– اگر شرط تیزر شما از دو انتخاب تشکیل شده باشد و یکی‌ از انتخاب‌ها لغو شود یا به عبارت دیگر با وجود اسپرد مساوی گردد، شرط بازنده است.

-اگر شرط تیزر از بیشتر از دو انتخاب تشکیل شده باشد و یکی‌ از انتخاب‌ها لغو شود، شرط در صورت وجود انتخاب به انتخاب بعدی انتقال مییابد و در غیر این صورت بازنده است. البته این بستگی به تعداد امتیاز شرط تیزر نیز دارد.

– در شرط‌های سوپر تیزر (Super Teaser) و مانستر تیزر (Monster Teaser) در صورتی‌ که یکی‌ از شرط‌ها لغو شود، شرط بازنده است. (قانون پوش کاربرد ندارد)

در جدول زیر ضرایب و امتیاز‌های آوانس ذکر شده اند.

نوع تیزر و تعداد تیم‌

دو تیم‌

سه تیم‌

چهار تیم‌

پنج تیم‌

شش تیم‌

تیزر ۴ امتیازی

۱.۹

۲.۷

۳.۹

۵.۵

۷.۵

تیزر ۴.۵ امتیازی

۱.۸۳

۲.۵

۳.۴

۵

۶.۵

تیزر ۵ امتیازی

۱.۷۶

۲.۳

۲.۹

۴.۵

۵.۵

تیزر ۸ امتیازی (سوپر تیزر)

۱.۸۳

تیزر ۱۰ امتیازی (مانستر تیزر)

۱.۸۳

امتیاز خریدن : (Buying Points)

امتیاز خریدن به شما اجازه میدهد که مجموع امتیاز دو تیم‌ یا تعداد کلّ بازی بسکتبال را تغییر دهید.

با خریدن امتیاز شما میتوانید در صورت شرط بندی روی تیم‌ ضعیف تر تعداد امتیاز بیشتری بگیرید و در صورت شرط بندی روی تیم‌ قویتر، امتیاز تیم‌ را کم کنید. برای شرط تعداد امتیاز بالا یا پایین (آور یا آندر) نیز میتوانید این کار را انجام دهید. زمان شرط بندی روی “تعداد امتیاز پایین تر از” یا “امتیاز پایین” یا “آندر” (همه به یک معنی‌ میباشند) میتوانید مجموع بالاتری انتخاب کنید و بلعکس برای شرط بندی امتیاز بالا، میتوانید مجموع کمتری انتخاب کنید و امتیاز‌ها را بنا به صلاحدید خود حرکت دهید.

نیمه اول : (۱st Half)

شرطها بر اساس نتیجه نیمه اول ثبت نتیجه میشوند.

در صورتیکه بازی قبل از پایان نیمه اول لغو شود، شرطها لغو میشوند.

در صورتیکه بازی در نیمه دوم لغو شود، شرط‌های نیمه اول معتبر هستند و ثبت نتیجه میشوند.

نیمه دوم – شرط‌ بندی قبل از شروع بازی: (۲nd Half – Pre Match)

شرط روی نتیجه نیمه دوم قبل از شروع بازی، وقت اضافه حساب می‌شود.

اول / دوم / سوم / کوارتر : (۱st/2nd/3rd Quarter)

شرطها بر اساس نتیجه کوارتر‌ها ثبت نتیجه میشوند.

چنانچه بازی به طور کامل انجام نشود، شرط روی کوارتری که تمام شده باشد معتبر می‌باشد.

کوارتر چهارم – شرط‌ بندی قبل از شروع بازی : (۴th Quarter – Pre Match)

شرط روی نتیجه کوارتر چهارم قبل از شروع بازی، وقت اضافه حساب می‌شود.

بالاترین کوارتر / نیمه: (Highest Half/Quarter)

شرط روی بالاترین امتیاز گرفته شده در نیمه / کوارتر، وقت اضافه حساب نمی‌شود. قانون پوش به کار برده میشود.

بازیکنان : (Players)

شرط‌ بندی روی عملکرد بازیکن نامیده شده در موفقیت‌های گوناگون مانند: امتیاز کسب شده، کمک رسانی (پاس گل)، ریباند، بلاک، پرتاب آزاد.

بازیکن مورد نظر باید لباس پوشیده و حضور داشته باشد. وقت اضافه حساب میشود مگر اینکه چیز دیگری ذکر شده باشد.

عملکرد هر یک از بازیکنان، به صورت مقایسه بازیکنان با یکدیگر تعیین میشود. هندیکپ ممکن است استفاده شده و به نتیجه اصلی‌ هر بازیکن اضافه شود. قانون پوش به کار برده میشود.

شرط‌ بندی زنجیره‌ای : (Series Betting)

به شرط بندی روی تعدادی از بازیهای یک لیگ می‌‌گویند. در صورتیکه تعداد بازی قانونی تعیین شده انجام نشود یا تغییر کند، شرط لغو میشود. (بنابر سازمان لیگ تعیین کننده)

بزرگترن پیشگام بودن (بیشترین اختلاف نتیجه) : (Largest Lead)

شرط بیشترین اختلاف نتیجه بدون حساب کردن وقت اضافه.

اولین ۱۲ / ۲۵ / ۴۵ امتیاز : (۱st – 12/25/45 Points)

پیشبینی‌ اینکه کدام تیم‌ اول ۱۲ / ۲۵ / ۴۵ امتیاز را می‌گیرد.

اولین امتیاز : (۱st Scoring Play)

پیشبینی‌ اینکه اولین امتیاز چگونه به ثمر می‌رسد.

درصد امتیازهای ۲ / ۳ / پرتاب آزاد: (% To 2/3/Free Throw Points)

در بازی بسکتبال امتیاز‌ها میتوانند بسته به ناحیه پرتاب توپ به سمت سبد ۲ یا ۳ امتیازی باشند و یا در صورت وقوع خطا، پرتاب آزاد انجام میشود. درصد امتیازهای  ۲ / ۳ / امتیاز پرتاب آزاد شبیه به شرط بیشتر / کمتر می‌باشد. برد یا باخت شرط با توجه به درصد امتیازهای ۲ / ۳ / امتیاز پرتاب آزاد تیم‌ نام برده تعیین میشود.

زوج / فرد : (Odd/Even)

پیشبینی‌ اینکه مجموعه امتیاز‌های به دست آمده از طرف هر دو تیم‌ رقم زوج خواهد بود یا فرد.

اولین زننده پرتاب “۳” امتیازی : (۱st 3 Pointers)

پیشبینی‌ اولین تیم‌ زننده پرتاب “۳” امتیازی.

اولین پرتاب آزاد : (۱st Free Throw)

پیشبینی‌ اولین تیم‌ گیرنده امتیاز از زدن پرتاب آزاد.

مجموع پرتاب‌های “۳” امتیازی : (Total 3 Pointers)

شرط مجموع پرتاب‌های “۳” امتیازی شبیه به شرط آسیایی و بیشتر / کمتر می‌باشد. برد یا باخت شرط با توجه به مجموع پرتاب‌های “۳” امتیازی زده شده توسط هر دو تیم‌ مشخص میشود.

مجموع خطاها : (Total Fouls)

شرط مجموع خطاها شبیه به شرط آسیایی و بیشتر / کمتر می‌باشد. برد یا باخت شرط با توجه به مجموع خطاهای انجام شده زده توسط هر دو تیم‌ مشخص میشود.

اولین / آخرین تیم‌ گیرنده امتیاز : (۱st/Last Team To Score)

پیشبینی‌ اینکه کدام تیم‌ گیرنده اولین / آخرین امتیاز خواهد بود.

مجموع امتیاز تیم‌ : (Total Team Points)

شرط “مجموع امتیاز تیم‌” شبیه به شرط بیشتر / کمتر می‌باشد. برد یا باخت شرط با توجه به مجموع امتیاز گرفته شده توسط تیم‌ انتخاب شده مشخص میشود.

وقت اضافه : (Over Time)

پیشبینی‌ اینکه آیا بازی به وقت اضافه می‌رسد یا خیر.

صعود : (To Qualify)

در صورتیکه سقوط یک تیم‌ در تورنمنت، قبل از انجام بازی، قطعی شده باشد، تمامی شرط‌های بسته شده روی صعود تیم‌ ، لغو خواهند شد.

برندهٔ گروه : (Group Winner)

شرطها با توجه به جایگاه نهایی تیم‌ در گروه مشخص میشود.

برنده لیگ : (قهرمان) (Winner)

شرطها با توجه به جایگاه نها‌یی تیم‌ در لیگ شامل دورهٔ حذفی مسابقات (پلی آف) ثبت نتیجه میشوند.

نیمه / کل بازی (مجموع دو نیمه) : (Half Time/Full Time)

پیشبینی‌ نتیجه بازی در پایان نیمه اول و پایان هر دو نیمه .

مثلا: اگر یک/دو را انتخاب کنید، شما روی برد تیم میزبان در پایان نیمه اول و برد تیم میهمان در پایان بازی شرط بسته اید.

ریباند / کمک / بلاک / ربودن توپ : (Rebounds/Assists/Blocks/Steals)

شرط ریباند / کمک / بلاک / ربودن توپ شبیه به شرط آسیایی یا بیشتر / کمتر می‌باشد. برد / باخت با توجه به مجموع ریباند / کمک / بلاک / ربودن توپ، انجام شده توسط هر دو تیم‌ مشخص میشود.

ریباند (Rebound) : توپ را بعد از پرتاب هم تیمی به سمت حلقه قبل از برگشت به زمین وارد حلقه کردن.

کمک (Assist) : پاس گًل دادن.

بلاک (Block) : سد راه شدن.

ربودن توپ (Steal) : ربودن یا بازگرداندن توپ از بازیکن حملهٔ تیم‌ مقابل.


آخرین گیرنده امتیاز در کوارتر اول / نیمه اول : (Last To Score 1st Q / 1st H)

پیشبینی‌ اینکه کدام تیم‌ آخرین امتیاز را در کوارتر اول / نیمه اول دریافت می‌کند.

مانی لاین نیمه دوم : (۲nd Half ML)

پیشبینی‌ برنده نیمه دوم. نتیجه نیمه دوم شامل وقت اضافه نیز میباشد. قانون پوش (لغو) نیز به کار برده میشود. چنانچه بازی در نیمه دوم به بعد موکول شود یا لغو شود، باید “۵” دقیقه یا کمتر از نیمه باقیمانده باشد تا شرطها ثبت نتیجه شوند، در غیر این صورت شرطها لغو میشوند.

بیشتر / کمتر نیمه دوم : (۲nd Half O/U)

پیشبینی‌ مجموع امتیاز‌های گرفته شده توسط هر دو تیم‌ در نیمه دوم. امتیاز‌های نیمه دوم شامل وقت اضافه نیز میشود، در صورتیکه بازی به وقت اضافه برسد.

چنانچه بازی در نیمه دوم به بعد موکول شود یا لغو شود، باید “۵” دقیقه یا کمتر از نیمه باقیمانده باشد تا شرطها ثبت نتیجه شوند، در غیر این صورت شرطها لغو میشوند.

مانی لاین کوارتر اول : (۱st Quarter ML)

پیشبینی‌ برنده کوارتر اول. در صورتیکه کوارتر کامل بازی نشود، شرطها لغو میشوند. قانون پوش به کار برده میشود.

آوانس کوارتر اول : (۱st Quarter Spread)

پیشبینی‌ آوانس امتیاز گرفته شده توسط دو تیم‌ در کوارتر اول. چنانچه کوارتر مورد نظر کامل نشود، شرطها لغو میشوند.

بیشتر / کمتر کوارتر اول : (۱st Quarter O/U)

پیشبینی‌ مجموع امتیاز‌های به ثمر رسیده توسط دو تیم‌ در کوارتر اول. چنانچه کوارتر مورد نظر کامل نشود، شرطها لغو میشوند.

مانی لاین کوارتر دوم : (۲nd Quarter ML)

پیشبینی‌ برنده کوارتر دوم. در صورتیکه کوارتر کامل بازی نشود، شرطها لغو میشوند. قانون پوش به کار برده میشود.

آوانس کوارتر دوم : (۲nd Quarter Spread)

پیشبینی‌ آوانس امتیاز گرفته شده توسط دو تیم‌ در کوارتر دوم. چنانچه کوارتر مورد نظر کامل نشود، شرطها لغو میشوند.

بیشتر / کمتر کوارتر دوم : (۲nd Quarter O/U)

پیشبینی‌ مجموع امتیاز‌های به ثمر رسیده توسط دو تیم‌ در کوارتر دوم. چنانچه کوارتر مورد نظر کامل نشود، شرطها لغو میشوند.

مانی لاین کوارتر سوم : (۳rd Quarter ML)

پیشبینی‌ برنده کوارتر سوم. در صورتیکه کوارتر کامل بازی نشود، شرطها لغو میشوند. قانون پوش به کار برده میشود.

آوانس کوارتر سوم : (۳rd Quarter Spread)

پیشبینی‌ آوانس امتیاز گرفته شده توسط دو تیم‌ در کوارتر سوم. چنانچه کوارتر مورد نظر کامل نشود، شرطها لغو میشوند.

بیشتر / کمتر کوارتر سوم : (۳rd Quarter O/U)

پیشبینی‌ مجموع امتیاز‌های به ثمر رسیده توسط دو تیم‌ در کوارتر سوم. چنانچه کوارتر مورد نظر کامل نشود، شرطها لغو میشوند.

مانی لاین کوارتر چهارم : (۴th Quarter ML)

پیشبینی‌ برنده کوارتر چهارم. در صورتیکه کوارتر کامل بازی نشود، شرطها لغو میشوند. قانون پوش به کار برده میشود.

آوانس کوارتر چهارم : (۴th Quarter Spread)

پیشبینی‌ آوانس امتیاز گرفته شده توسط دو تیم‌ در کوارتر چهارم. چنانچه کوارتر مورد نظر کامل نشود، شرطها لغو میشوند.

بیشتر / کمتر کوارتر چهارم : (۴th Quarter O/U)

پیشبینی‌ مجموع امتیاز‌های به ثمر رسیده توسط دو تیم‌ در کوارتر چهارم. چنانچه کوارتر مورد نظر کامل نشود، شرطها لغو میشوند.

حاشیهٔ برد : (Wining Margin)

پیشبینی‌ تیم‌ برنده و تفاوت امتیاز بین تیم‌ برنده با بازنده. وقت اضافه را نیز شامل میشود. (در صورت رسیدن به وقت اضافه)

برای شرط بندی روی بسکتبال اینجا کلیک کنید.

قبلی «
بعدی »

پربازدید ترین ها