صفحه اصلی / ۱۳۹۴ / اردیبهشت

آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۴

تاثیر نزدیک شدن به آخر فصل در عملکرد تیم‌‌ها

تاثیر نزدیک شدن به آخر فصل در عملکرد تیم‌‌ها چقدر است؟ آیا پیش بینی‌ بازیه هر چه به آخر فصل نزدیک میشوند، سخت تر است؟

مشاهده بیشتر »