آرشیو ماهانه: آبان ۱۳۹۴

قمار مشکل ساز و مشکلات قمار

قمارِ مشکل ساز چیست؟ قمار مشکل ساز قماری است که به طور افراطی انجام شده و اثری منفی بر سایر جوانب زندگی فرد از قبیل سلامت جسمی و روحی، عملکرد کاری یا تحصیلی، امور مالی و یا روابط بین فردی می گذارد.

مشاهده بیشتر »

مدیریت مالی و قمار ایمن

مدیریت مالی برای قمارباز: کنترل بدهی ها مسئولیت موقعیت مالی خود را بر عهده بگیرید: با طلبکاران خود توافق کنید و جهت بازپرداخت بخشی از بدهی تان به آنها ضمانت دهید.

مشاهده بیشتر »

گلف

عمومی اگر شروع بازی به تعویق بیافتد، و یا بازی در طول زمان یک راند به تعویق بیافتد، تمام شرطها بر روی آن تا ۴۸ ساعت معتبر میمانند.

مشاهده بیشتر »