آموزش بازی باکارات

اگرچه بازی باکارات (Baccarat، در تلفظ لغت حرف «ت» خوانده می‌شود) در ظاهر پیچیده به نظر می‌آید، این بازی آسان‌ترین بازی کازینو است. اما با وجود سادگی‌ جذابیت فوق‌العاده‌ای هم دارد و بسیار محبوب نیز هست. این بازی در قسمتی مجزا به نام سالن باکارات (Baccarat Pit) و روی میز بزرگی که عموما ۱۲ بازیکن دور آن نشسته است بازی می‌شود.

بازی باکارات یک بازی مبتنی بر شانس محض است که بازیکنان به هیچ مهارتی نیاز ندارند.

باکارات تا کنون بهترین شرط برای بازی دلاری است. سود کازینو  روی دست‌های Player تنها ۱.۲ درصد و روی دست‌های بانکر  ۱.۱% است. مینی باکارات که در کازینو اصلی روی میزی مشایه میز بلک جک بازی می‌شود، به 7 بازیکن امکان بازی می‌دهد.

در کازینو زنده بتکارت همیشه چندین دیلر به صورت ۲۴ ساعته در حال بازی گردانی میز‌های باکارات هستند.

این بازی میتواند به صورت تک نفره (Single Player) یا چند نفره (Multi Player) در سایت بتکارت بازی شود. در عمل این دو هیچ تفاوتی‌ با هم ندارند فقط در بازی چند نفره، شما بازیکنان دیگری را هم پشت میز می‌بینید که مثل شما دارند بازی وو شرط بندی میکنند. اما در بازی تک نفره شما به صورت خصوصی در حال بازی هستید. مسلما بازی کردن به صورت چند نفره و دیدن روش بازی دیگران، هم بازی شما را جالب تر می‌کند و هم میتواند آموزنده باشد.

میز باکارات در کازینو زنده بتکارت به شکل زیر است.

میز باکارات تک نفره
میز باکارات تک نفره
Screenshot_4
میز باکارات چند نفره

هدف از بازی

به طور ساده این است که پیش بینی‌ کنید ارزش کدامیک از دو دستِ بانکِر (Banker) یا بازیکن (Player) به عدد ۹ نزدیکتر است یا پیش بینی‌ کنید که ارزش این دو دست مساوی (Tie) میشود. دیلر کارت‌های بانکِر را سمت راست خط وسط میز وو کارت‌های بازیکن را در سمت چپ قرار میدهد. دیلر به هر کدام ۲ کارت میدهد. (ممکن است کارت سوم نیز داده شود که در ادامه توضیحات آمده است) ارزش کارتهای هر دست مقایسه و برنده مشخص میشود.

بر خلاف بلک‌جک، در بازی باکارات، هر بازیکن دست جداگانه‌ای ندارد، و دست بازیکن که توسط دیلر پخش میشود، در بین همه بازیکنان دور میز مشترک است.

امتیاز کارت ها: شاه، بی‌بی، سرباز و ۱۰ هر کدام ۰ (صفر) امتیاز دارند. آس ۱ و اعداد ۲ تا ۹ هم که امتیاز خودشان را دارند. ارزش دست با جمع امتیاز کارت‌ها مشخص میشود. اگر امتیاز دست از ۱۰ بیشتر شد، ۱۰ تا از آن کم میشود تا ارزش دستت مشخص شود. برای مثال چند نمونه دست زیر را ببینید:

< که ارزش آن ۷ میشود.

< که ارزش آن ۳ میشود.

< که ارزش آن ۷ میشود. (جمع امتیاز‌ها ۱۷ است که ۱۰ تا از آن کم می‌کنیم)

< که ارزش آن ۵ میشود. (جمع امتیاز‌ها ۱۵ است که ۱۰ تا از آن کم می‌کنیم)

< که ارزش آن ۱ میشود.

< که ارزش آن ۲ میشود. (جمع امتیاز‌ها ۱۲ است که ۱۰ تا از آن کم می‌کنیم)

< که ارزش آن ۰ میشود.

قانون کارت سوم:

 • چنانچه دست بازیکن توقف کند و دست بانکِر ارزش ۵ یا کمتر داشته باشد، بانکِر کارت سوم را دریافت میکند.
 • چنانچه دست بانکِر یا بازیکن ارزش ۸ یا ۹ داشته باشد، دست هردو متوقف میشوند و کارت دیگری داده نمی‌شود. این قانون بر تمامی‌ قوانین دیگر ارجحیت دارد.
 • چنانچه دست بازیکن ارزش ۵ یا کمتر داشته باشد، دست بازیکن کارت سوم دریافت میکند.
 • در صورتیکه دست بازیکن کارت سوم را دریافت کند، جدول زیر تعیین می‌کند که آیا بانکِر باید کارت سوم دریافت کند یا خیر.
ارزش دست بانکِر با دو کارت امتیاز کارت سوم دست بازیکن
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۷ توقف توقف توقف توقف توقف توقف توقف توقف توقف توقف
۶ توقف توقف توقف توقف توقف توقف بله بله توقف توقف
۵ توقف توقف توقف توقف بله بله بله بله توقف توقف
۴ توقف توقف بله بله بله بله بله بله توقف توقف
۳ بله بله بله بله بله بله بله بله توقف بله
۲ بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله
۱ بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله
۰ بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله

انواع شرط باکارات و ضرایب برد

سه نوع شرط اول شرط‌های اصلی‌ باکارات و بقیه شرط‌های کناری هستند. شرط کناری فقط یک نامگذاری است چون جزو شرط‌های رایج محسوب نمیشوند.

۱) شرط روی دست بانکِر (Banker): شرط روی اینکه دست بانکِر دست بازیکن را ببرد. ضریب دست برنده شرط بانکِر ۱/۱ یا همان ۲۲ اعشاری میباشد.

۲) شرط روی دست بازیکن (Player): شرط روی اینکه دست بازیکن دست بانکِر را ببرد. ضریب دست برنده شرط بازیکن ۱/۱ یا همان ۲۲ اعشاری میباشد.

۳) شرط مساوی (Tie): شرط روی اینکه ارزش دست بانکِر و دست بازیکن مساوی شود. ضریب دست برنده شرط مساوی ۸/۱ یا همان ۹۹ اعشاری میباشد.

۴) شرط جفت آوردن بانکِر (Banker Pair): یک شرط کناری است که دو کارت اول دست بانکِر یکی باشد. < برنده است چون دو کارت اول جفت (Pair) میباشند. ضریب دست برنده شرط جفت بانکِر ۱۱/۱ یا همان ۱۲ اعشاری میباشد.

۵) شرط جفت آوردن بازیکن (Player Pair): یک شرط کناری است که دو کارت اول دست بازیکن یکی باشد. < برنده است چون دو کارت اول جفت (Pair) میباشند. ضریب دست برنده شرط جفت بازیکن ۱۱/۱ یا همان ۱۲ اعشاری میباشد.

۶) شرط بونوس بانکِر (Bonus): یک شرط کناری است روی اینکه دست بانکِر از دست بازیکن قویتر می‌باشد. ضریب برد برنده در ادامه توضیح داده شده است.

۷) شرط بونوس بازیکن (Bonus): یک شرط کناری است روی اینکه دست بازیکن از دست بانکِر قویتر می‌باشد. ضریب برد برنده در ادامه توضیح داده شده است.

ضریب دست برنده شرط بونوس با توجه به اختلاف ارزش دو دست بازیکن و بانکِر مشخص میشود.  مثلا دست بانکر شامل < که ارزش آن ۷ می‌باشد و دست بازیکن شامل < که ارزش آن ‌۵ می‌باشد. بنابراین اختلاف ارزش ۲=۵-۷ می‌شود.

ضرایب دست برنده شرط بونوس عبارتند از:

 • دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش ۹ امتیاز: ۳۰/۱ یا همان ۳۱ اعشاری
 • دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش ۸ امتیاز: ۱۰/۱ یا همان ۱۱ اعشاری
 • دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش ۷ امتیاز: ۶/۱ یا همان ۷ اعشاری
 • دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش ۶ امتیاز: ۴/۱ یا همان ۵ اعشاری
 • دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش ۵ امتیاز: ۲/۱ یا همان ۳ اعشاری
 • دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش ۴ امتیاز: ۱/۱ یا همان ۲ اعشاری
 • دست طبیعی برنده: ۱/۱ یا همان ۲ اعشاری
 • دست طبیعی مساوی (Tie): شرط لغو میشود.

دست طبیعی (Natural hand): ترکیبی‌ از دو کارت که مجموع آن با ۸ یا ۹ برابر باشد. مثلا < یا <

دست غیر طبیعی (Non-Natural hand): ترکیبی‌ از دو یا سه کارت که مجموع آن با ۸ یا ۹ برابر نباشد. مثلا < یا <

چند مثال

۱- شما ۱۰ واحد ژتون روی شرط بازیکن و ۵ واحد روی شرط بونوس بازیکن میبندید. دست دریافتی شما < می‌باشد. دست شما دست طبیعی با ارزش ۹ است. دست بانکِر < است. دست بانکِر دست طبیعی با ارزش ۸ می‌باشد، بنابراین دست شما دست بانکِر را شکست می‌دهد. شما از ضریب ۱/۱ برد بازیکن،۱۰ واحد پول شرط‌بندی شده ضربدر  ۲ مساوی با ۲۰ واحد ژتون دریافت خواهید کرد.

۲- شما روی شرط بازیکن ۱۰ واحد ژتون پول شرط‌بندی می‌کنید. دست دریافت شده شما < می‌باشد. ارزش دست شما ۸ است. دست بانکِر < می‌باشد. ارزش دست بانکِر ۶ می‌باشد. بنابراین دست شما دست بانکِر را شکست می‌دهد. شرط شما روی برد دست بازیکن بود و ضریب آن ۱/۱ می‌باشد، مبلغ دریافتی دو برابر میشود.

روش بازی

۱- انتخاب ژتون

روی ژتون با مبلغ مورد نظر خود در قسمت “انتخاب ژتون” یا Chip Selection کلیک کنید. اگر مبلغ مورد نظر شما بین ژتون‌های موجود نبود، با فلشی که در انتهای دو طرف ژتون‌های موجود وجود دارد، مبلغ ژتون‌ها را کم یا زیاد کنید تا ژتون مورد نظر خود را پیدا و انتخاب کنید. سپس روی ژتون با مبلغی که میخواهید شرط ببندید، کلیک کنید.

پس از وارد شدن به میز، دو مستطیل در بالای صفحه وجود دارند که اطلاعات آخرین دست‌های برنده را به صورت آماری و نموداری به شما میدهند. (شکل زیر) برای راحتی‌ بیشتر و در صورتی‌ که از این آمار استفاده نمی‌کنید، با کلیک کردن روی فلش منتهی الیه بالا سمت راست همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، میتوانید این دو مستطیل را ببندید و صفحه را خلوت کنید.

Screenshot_4

Screenshot_6

۲- قرار دادن شرط روی میز

شرط خود را بگذارید.

برای افزایش مبلغ شرط خود، روی شرط مربوطه کلیک کنید. با هر کلیک، یک ژتون معادل ژتون انتخابی به ژتون‌های شرط بندی شده اضافه و در دایره انباشته میشود. گزینه‌های دیگر شرط بندی که در صفحه بازی می‌بینید، عبارتند از:

clear  Clear Bets: برای حذف همه شرط‌های شما از روی میز، این دکمه را کلیک کنید. شرط‌ها از میز پاک میشوند. شما تنها میتوانید شرط‌هایی‌ که هنوز تأیید یا Confirm نشده اند را از میز پاک کنید.

rebet Rebet: برای شرط بندی دوباره همان تعداد ژتونی که در بازی دست قبلی‌ استفاده کردید، روی دکمه Rebet کلیک کنید. ژتون‌ها روی میز قرار داده میشوند.

undo Undo: برای برگرداندن آخرین تغییر شرط‌های گذاشته شده روی میز به حالت قبل، روی دکمه Undo کلیک کنید. آخرین تغییر لغو میشود.

redo Redo: برای دوباره قرار دادن شرطی که با دکمه Undo به حالت قبل برگردانده بودید، روی دکمه Redo کلیک کنید. شرط شما دوباره روی میز گذاشته میشود.

۳- تأیید شرط

قبل از اینکه زمان شرط بندی تمام شود، باید با کلیک روی دکمه confirm شرط خود را تأیید یا Confirm کنید. در غیر این صورت، به صورت خودکار، شرط‌های شما پس از تمام شدن این زمان از روی میز حذف و پاک خواهند شد. زمان شرط بندی با یک ثانیهه شمار و به صورت شمارش معکوس به شما نشان داده میشود.

۴- پخش کارت توسط دیلر

۵- مقایسه دست بازیکن با دست دیلر

دست بازیکن با دست دیلر مقایسه میشوند. طبق توضیحات بالا، برد شما پرداخت میشود.

قوانین عمومی:

۱. شما میتوانید تا دو شرط روی میز ببندید. شرط مساوی و شرط بانکِر یا شرط بازیکن. نتیجه هر شرط به صورت جداگانه ثبت میشود.

۲. چنانچه شرط شما روی شرط بانکِر یا شرط بازیکن بسته شده باشد و آن دست مساوی تمام شود، مبلغ به شما بازگردانده میشود.

۳. ۵% از سود شرطهای بانکِر کم میشود. این ۵% فقط در صورت برد کم میشود.

۲. چنانچه شرطها در زمان شرطبندی تأیید نشوند، حساب نمیشوند. در این صورت در یک پنجره به شما اعلام میشود که شرط‌ها تأیید و ثبت نشدند. (شکل زیر)

Screenshot_5

برای بازی باکارات اینجا کلیک کنید.

بیشتر بخوانید

ماشین اسلات برنده

انتخاب یک ماشین اسلات برنده چگونه است؟

انتخاب یک ماشین اسلات برنده کار چندان سختی نیست کافی است نکاتی را بدانید تا …