آموزش بازی بلک جک یا بیست و یک در 5 دقیقه

بازی بلک جک در ایران به نام بازی بیست و یک معروف است. دقت کنید که بلک جک متداول در دنیا و همچنین در سایت بتکارت کمی‌ با بازی بلک جک ایرانی متفاوت است. مثلا در بلک‌جک ایرانی ورق‌های ۲، ۳، ۴ و ۵ کلا از دست ورق خارج میشود و امتیاز دهی‌ به سرباز و بی‌بی و شاه نیز متفاوت است. لطفا قوانین جهانی‌ و همچنین سایت بتکارت را در ادامه بخوانید.

آموزش بازی بلک جک در ۵ دقیقه

 

بازی بلک جک توسط  ۸ دست ورق ۵۲ تایی‌ مخصوص بازی بلک جک، که توسط بازیگردان یا دیلر (Dealer) بُر زده شده است، بازی میشود.

امتیاز کارت ها: شاه، بی‌بی و سرباز هر کدام ۱۰ امتیاز دارند. آس میتواند ارزش ۱ یا ۱۱ داشته باشد (به دلخواه بازیکن). اعداد ۲ تا ۱۰۰ هم که ارزش خودشان را دارند. برای مثال چند نمونه دست زیر را ببینید:

<که جمع ارزش آن ۱۷ میشود.

< که جمع ارزش آن ۲۰ میشود. (ارزش آس ۱۱ در نظر گرفته شده)

< که جمع ارزش آن ۲۰ میشود. (ارزش آس ۱ در نظر گرفته شده)

< که جمع ارزش آن ۱۷ میشود.

< که جمع ارزش آن ۲۱ میشود. (در اصطلاح دستِ بلک جک به آن می‌‌گویند و هم اسم خود بازی است)

< که جمع ارزش آن ۲۲ میشود. (دست سوخته چون جمع ارزش از ۲۱ بالا زده است)

< که جمع ارزش آن ۲۰ میشود.

هدف از بازی بلک جک

هدف شکست دادن دست بازیگردان کازینو (دختر دیلر) (۱) با داشتن یک دست بالاتر از او و بدون اینکه ارزش دست شما از ۲۱ بالا بزند، و یا (۲) با سوختن (Bust) دست دیلر، میباشد. پس از پخش کارتها، دست بازیکن و دست دیلر با یکدیگر مقایسه و برنده مشخص میشود.

“سوختن” یا Bust در صورتی‌ در بازی بلک‌جک اتفاق می افتد که ارزش کارت‌های یک دست (چه بازیکن چه دیلر) از ۲۱ بالا بزند. چند نمونه از سوختن دست عبارتند از:

< که جمع ارزش آن ۲۲ میشود.

< که جمع ارزش آن ۲۳ میشود.

شما میتوانید به دو صورت در این بازی شرکت کنید.

بازی به عنوان “بازیکن نشسته” (Seated Player): همانطور که از اسمش پیداست “بازیکن نشسته” بازیکنی است که روی یکی‌ از صندلی‌‌ها Sit کرده یا نشسته باشد. بازیکنان “نشسته” برای دستی‌ که توسط دیلر به آنها داده میشود، تصمیمم میگیرند. دقت کنید که همیشه صندلی‌ خالی‌ برای نشستن روی میز‌ها وجود ندارد، و شما باید خود را به لیست انتظار اضافه کنید تا نوبت شما شود. اما میتوانید به عنوان بازیکن “پشت دست” بازی کنید.

بازی به عنوان “بازیکن پشت دست” (Bet Behind): شما بدون نشستن پشت میز، پشت دست یکی‌ از بازیکنان “نشسته” مینشینید و شرط میبندید. در این صورت تصمیم دست‌هایی‌ که توسط دیلر به بازیکن “نشسته” داده میشود باا خود او میباشد و در صورت برد بازیکن نشسته، شما هم میبرید و در صورت باخت، شرط شما هم بازنده میشود. شما میتوانیدد قبل از شروع به بازی، چند دست بازی را نگاه کنید و عملکرد بازیکنان نشسته را تحلیل کنید تا یک بازیکن خوب پیدا کنید. اگر خوش شانس باشید، یک بازیکن حرفه‌ای پیدا می‌کنید و پشت دست آن بازیکن میتوانید شرط بندی کنید و راحت بنشینید و بازی و نتیجه را ببینید.

شما میتوانید نام ساختگی بازیکنهای دیگر و شرطهای آنها را نیز ببینید. تا هفت نفر همزمان میتوانند روی یک میز بازی کنند.

برد شرط دست برنده در بازی بلک جک

جدول زیر نشان دهنده ضرایب برد هر دست می‌باشد. ضرایب دریافتی شرط برنده برای بازیکن نشسته (Seated Player) و بازیکن پشت دست (Bet Behind) یکی‌ می‌باشد.

                          ترکیب دست ضریب
(Blackjack) بلک‌جک ۳:۲
(Standard Win) برد استاندارد ۱:۱
(Insurance Win) برد بیمه ۲:۱

 مثال دست برنده بلک جک:

شما ۲۰ ژتون شرط بندی کرده و بازی را آغاز می‌کنید. کارت دریافتی شما < می‌باشد. این دست بلک جک کامل است. دست بلک جک ترکیبی‌ از یک آس و یک کارت با ارزش ۱۰ میباشد. کارت‌های با ارزش ۱۰ شاه، بی‌بی، سرباز و خود ۱۰۰ هستند. دست دیلر < است. شما با دست بلک‌جک برنده میشوید. طبق جدول بالا، ضریب برد بلک‌جک ۳:۲ یا به اعشاری ۲.۵ است و پول شما را دو و نیم برابر می‌کند. بنابرین برد شما ۵۰ ژتون است.

مثال دست برنده استاندارد:

شما ۱۰ ژتون شرط‌بندی کرده و بازی را شروع می‌کنید، کارت دریافتی شما (دست شما) < است. ارزش دست شما ۱۷ می‌باشد و شما توقف (Stand) می‌کنید. دست دیلر < است، دیلر یک کارت دیگر دریافت می‌کند. دست دیلر الان < می‌آید. ارزش این دست ۲۴ است و دست سوخته (Bust) حساب میشود بنابراین دست شما برنده است. ضریب برد ۱:۱  یا به اعشاری ۲ است. بنابرین برد شما ۲۰ ژتون می‌باشد.

مثال دست برنده بیمه شده:

طریقه عملکرد این شرط به این صورت است. در صورتی‌ که کارت اول دیلر آس باشد، احتمال بلک جک کردن دیلر (با یک کارت با ارزش ۱۰) و باخت دست بازیکن بالاست. در این صورت، این گزینه برای شما هست که یک شرط بیمه‌ (نصف مبلغ شرط رویی میز) روی دست دیلر ببندید تا در صورت بلک‌جک کردن، حداقل پول شما به شما بازگردد. برد شرط بیمه‌ سه برابر است و چونن نصف مبلغ شرط اصلی‌، هزینه شرط بیمه‌ شماست، کل پول شرط بندی شده به شما برمیگردد. در واقع دست بازنده خود را باا بیمه‌ کردن، نجات داده اید.

به عنوان مثال، شما ۱۰ ژتون شرط‌بندی می‌کنید و بازی شروع میشود، کارت دریافتی شما < است. دست دیلر < می‌باشد. شما میتوانید بازی را ضدّ بلک‌جک شدن دست دیلر، بیمه (Insurance) کنید. هزینهٔ پرداختی جهت بیمه کردن، نصف شرط گذاشته شده می‌باشد، پس ۵ ژتون به شرط اضافه می‌شود. (تا حالا ۱۵ ژتون در این دست شرط گذاشته اید) دیلر کارت دریافت می‌کند، کارت دوم < می‌باشد، یعنی‌ دست دیلر بلک جک شده است.  ضریب برد دست برنده بیمه شده ۲:۱ یا به اعشاری ۳ است. ۱۰ ژتون شرط اصلی‌ شما باخته است اما ۵ ژتون شرط بیمه‌ شما ۳ برابر شده و ۱۵ ژتون برنده میشوید. مثال به همراه شکل در ادامه این صغحه آمده است.

روش بازی بلک جک

۱- انتخاب ژتون

روی ژتون با مبلغ مورد نظر خود در قسمت “انتخاب ژتون” یا Chip Selection کلیک کنید. اگر مبلغ مورد نظر شما بین ژتون‌های موجود نبود، با فلشی که در انتهای دو طرف ژتون‌های موجود وجود دارد، مبلغ ژتون‌ها را کم یا زیاد کنید تا ژتون مورد نظر خود را پیدا و انتخاب کنید. سپس روی ژتون با مبلغی که میخواهید شرط ببندید، کلیک کنید.

۲- قرار دادن شرط روی میز

شرط خود را بگذارید. برای این کار:

روی مرکز دایره شرط بندی که در محل بازی هست کلیک کنید تا تعداد ژتونی که می‌خواهید شرط ببندید را انتخاب کنید. اگر پشت دست نشسته اید، شرط خود را داخل مستطیل Bet Behind بگذارید. (شکل زیر) برای دیدن نحوه انتخاب نمایش کازینویی یا نمایش گیمی به آموزش بازی در کازینو زنده بتکارت مراجعه کنید.

آموزش بازی بلک جک
بازی بلک جک – نمایش گیمی
آموزش بازی بلک جک
بازی بلک جک – نمایش کازینویی

برای افزایش مبلغ شرط خود، روی شرط مربوطه کلیک کنید. با هر کلیک، یک ژتون معادل ژتون انتخابی به ژتون‌های شرط بندی شده اضافه و در دایره انباشته میشود. برای کم کردن یا حذف کردن یک شرط، در ادامه بخوانید.

گزینه‌های دیگر شرط بندی که در صفحه بازی پس از نشستن روی صندلی‌ می‌بینید، عبارتند از:

clear  Clear Bets: برای حذف همه شرط‌های شما از روی میز، این دکمه را کلیک کنید. شرط‌ها از میز پاک میشوند. شما تنها میتوانید شرط‌هایی‌ که هنوز تأیید یا Confirm نشده اند را از میز پاک کنید.

rebet Rebet: برای شرط بندی دوباره همان تعداد ژتونی که در بازی دست قبلی‌ استفاده کردید، روی دکمه Rebet کلیک کنید. ژتون‌ها روی میز قرار داده میشوند.

undo Undo: برای برگرداندن آخرین تغییر شرط‌های گذاشته شده روی میز به حالت قبل، روی دکمه Undo کلیک کنید. آخرین تغییر لغو میشود.

redo Redo: برای دوباره قرار دادن شرطی که با دکمه Undo به حالت قبل برگردانده بودید، روی دکمه Redo کلیک کنید. شرط شما دوباره روی میز گذاشته میشود.

برای نشستن باید به لیست انتظار ملحق شوید. این کار با کلیک کردن روی Join Waiting List صورت می‌گیرد. (شکل زیر) عدد نمایش داده شده، تعداد افراد لیست انتظار را نشان میدهد.

آموزش بازی بلک جک

معمولاً ظرف چند دقیقه به شما صندلی‌ اختصاص داده خواهد شد. در این صورت یک پیغام به شکل زیر به شما نمایش داده میشود که باید نشستن خود را تأیید کنید. روی Yes کلیک کنید.

آموزش بازی بلک جک

پس از نشستن، صندلی‌ شما به رنگ زرد نشان داده میشود. (شکل زیر)

بازی بلک جک

پس از نشستن و قرار دادن ژتون توی دایره شرط بندی، گزینه‌های شرط بندی که در بالا توضیح داده شد به شما نمایش داده میشوند. حالا میتوانید شروع به بازی کنید.

بازی بلک جک

۳- تأیید شرط در بازی بلک جک

قبل از اینکه زمان شرط بندی تمام شود، باید با کلیک روی دکمه confirm شرط خود را تأیید یا Confirm کنید. در غیر این صورت، به صورت خودکار، شرط‌های شما پس از تمام شدن این زمان از روی میز حذف و پاک خواهند شد. زمان شرط بندی با یک ثانیهه شمار و به صورت شمارش معکوس به شما نشان داده میشود.

۴- پخش کارت توسط دیلر در بازی بلک جک

دختر دیلر یا بازیگردان از سمت چپ خود شروع به پخش کارت به بازیکنان دور میز می‌کند. هر بازیکن یک کارت می‌گیرد. دیلر یک کارت هم به خودش میدهد. حالا هر بازیکن به ترتیب یک کارت دیگر می‌گیرد. هر زمان که پخش کارت بین همه بازیکنان تمام شد و همه بازیکنان دو کارت داشتند، دیلر بازی را با اولین بازیکن سمت چپ خود شروع می‌کند. دیلر در این مرحله تنها ۱ کارت دارد.

۵- تصمیم گیری و بازی در بازی بلک جک

بسته به کارت‌های دست شما و با توجه به قوانین، چند راه برای بازی دارید:

ادامه یا Hit :

اگر ارزش دست شما کمتر از ۲۱ باشد و یک کارت دیگر بخواهید، دکمه Hit را کلیک کنید. دیلر یک کارت دیگر به شما میدهد. وقتی‌ دستتان قوی نیست، درخواست کارت کنید تا بتوانید دست دیلر را شکست دهید.

همیشه پس از کلیک کردن روی Hit کمی‌ صبر کنید تا کارت جدید به شما داده شود و بلافاصله دوباره روی Hit کلیک نکنید چون ممکن است کلیک دو بار محسوب شود و دو کارت به شما پشت سر هم داده شود و موجب سوختن دست شما شود. پس چند ثانیه صبر کنید.

توقف یا Stand :

اگر فکر می‌کنید که دست شما میتواند دیلر را شکست دهد، روی دکمه Stand کلیک کنید تا بازیِ این دست خود را تمام کنید. دیگر کارتی دریافت نخواهید کرد.

تقسیم یا Split :

هر زمان در دست شما دو کارت همسان باشد، شما میتوانید با کلیک روی دکمه Split دست خود را به دو دست مجزا تقسیم کنید و یک شرط معادل شرط قبلی‌ روی دست دوم ببندید. حالا دیلر برای هر کدام از دست‌های شما کارت جدید جداگانه پخش می‌کند. به عنوان مثال، در صورت دریافت ۲ کارت که هر دو آس باشند، مثلا با < می‌توان کارتها را مجزا کرده و با هرکدام از آنها دست جداگانه بازی کرد (شکل زیر). تقسیم تنها یکبار در یک دست قابل انجام است.

بازی بلک جک

دوبل کردن یا Double Down :

در صورتی‌ که فکر می‌کنید دست شما با دریافت کارت سوم میتواند دست دیلر را شکست دهد، میتوانید شرط را افزایش دهید و ۲ برابر کنید و بعد از گرفتن کارت سوم باید توقف کنید. برای این کار روی دکمه Double کلیک کنید. پس از دوبل کردن و دریافتت کارت سوم، دست شما به صورت خودکار توقف می‌کند. (نمیتوانید کارت دیگری بگیرید)

شما تنها در صورتی‌ میتواید دوبل کنید که دو کارت اول شما یک دست سخت با ارزش ۹، ۱۰ یا ۱۱ باشند.

 دوبل کردن (Double Down) بعد از تقسیم (Split) امکان پذیر نیست.

دست سخت (Hard Hand): دستی‌ که داخل آن‌ آس نباشد، یا اگر هست آس ارزش ۱ را داشته باشد نه ۱۱. برای مثال  < یک دست سخت است.

دست نرم (Soft Hand): به دستی‌ می گویند که یک آس دارد که ارزش آن ۱۱ باشد نه ۱. مثلا < یک دست نرم ۱۷ است.

شرط بیمه (Insurance) :

در صورتیکه کارت اول دیلر آس باشد، به شما یک پنجره نمایش داده میشود که برای شرط بیمه‌ تصمیم بگیرید. (شکل زیر) در صورتی‌ که قصد دارید شرط خود را بیمه‌ کنید، روی Yes و در غیر این صورت روی No کلیک کنید. درباره شرط بیمه‌ در بالاا توضیح داده شده است.

۶- دیلر دست خود را بازی می‌کند

دیلر  روی تمامی‌ دستهای با ارزش ۱۷ توقف (Stand) می‌کند.

۷- مقایسه دست بازیکن با دست دیلر

دست بازیکن با دست دیلر مقایسه میشوند. اگر دست شما دست دیلر را شکست دهد، طبق جدول برد که در بالا توضیح داده شد، برد شما پرداخت میشود. اگر شما دیلر را شکست ندهید، این دست تمام شده و شما میتوانید دوباره بازی کنید.

مثال یک دست بازی بلک جک

ابتدا شرط خود را به مبلغ ۵۰ هزار تومان با یک ژتون ۵۰ تایی‌ روی میز قرار میدهیم و دکمه تأیید یا Confirm را کلیک می‌کنیم.

بازی بلک جک

منتظر پخش کارت می‌شویم. دیلر دو کارت همسان به ما با ارزش ۵ میدهد. خود دیلر هم آس دارد! پس میتونیم شرط را بیمه‌ کنیم. پنجره شرط بیمه‌ که باز شد، روی Yes کلیک می‌کنیم. هزینه شرط بیمه‌ ۲۵ هزار تومان یا نصف مبلغ شرط اصلی‌ است که از موجودی ما کم میشود و به شکل یک ژتون ۲۵ تایی‌ آبی‌ رنگ در کنار شرط ما گذاشته میشود. (شکل بعد از بعدی)

چون دو کارت همسان داریم، تصمیم میگیریم که تقسیم یا Split انجام بدهیم. پس روی Split کلیک می‌کنیم. با این کار یک ۵۰ هزار تومان دیگر از موجودی ما کم میشود. حالا دو دست برای بازی کردن داریم. تا حالا از موجودی ما ۱۲۵ هزار تومان کم شده است.

blackjack

بازی را برای هر دست با کلیک روی Hit ادامه میدهیم تا جمع ارزش کارت‌ها به اندازه مورد نظر برسد.

بلک جک

دست اول ما (از سمت راست) به عدد ۱۷ که رسید، توقف یا Stand کردیم. برای توقف باید روی دکمه Stand از پنجره تصمیم گیری کلیک کنید.

در دست دوم یک ۵ یک آس و یک ۶ می‌‌آید. میتوانستیم پس از آمدن آس، با ارزش ۱۶ توقف کنیم (آس را ۱۱ حساب کنیم) اما با توجه به اینکه دیلر آس دارد، دست با ارزش ۱۶ دست چندان خوبی‌ برای توقف کردن نیست.

پس آس را با ارزش ۱ فرض می‌کنیم و دکمه Hit را برای ادامه کلیک می‌کنیم. کارت بعدی ۶ است. حالا جمع ارزش کارت‌های ما ۱۲ شده است که باز هم دست خوبی‌ نیست. پس دوباره ادامه میدهیم و روی Hit کلیک می‌کنیم. این بار بد شانسی‌ میاوریم و شاه گشنیز دست ما را میسوزاند یا همانطور که در شکل زیر می‌بینید، Bust می‌شویم. (شاه ارزش ۱۰ دارد و جمع ارزش دست ما ۲۲ شد) یکی‌ از دست‌های ما یعنی‌ ۵۰ هزار تومان بازنده میشود.

بازی بلک جک

دیلر با یک بی‌بی گشنیز <، بلک‌جک کرد! (شکل زیر) پس شرط با ارزش ۱۷ ما هم ناموفق بود. اما شرط بیمه‌ ما برنده میشود و ۷۵ هزار تومان به حساب ما اضافه میشود. در مجموعه در این بازی ۱۲۵ هزار تومان شرط بستیم و ۷۵ هزار تومان از طریق بیمه‌ بردیم. در این دست بیمه‌ بسیار کارساز بود.

بازی بلک جک

جدول بازی بلک جک

جدول استراتژی بازی بلک جک در انواع مختلف میباشد. یک جدول ساده برای اینکه ایده‌ای به شما برای بازی و تصمیم گیری بدهد در پایین نمایش داده شده است. برای مثال (در جدول با قرمز نشان داده شده) در صورتی‌ که دست شما یک دست سخت با ارزش ۱۳ مثل < یا < است و دیلر کارت ۶ آورده، جدول به شما پیشنهاد میدهد که “بهتر است” توقف کنید.

دقت کنید که بتکارت کارآمد بودن این جدول را تضمین نمیکند همانطور که هیچ یک از سایت‌های آنلاین که جدول پیشنهادی استراتژی بلک‌جک دارند، تضمینی نمی‌دهند. این جداول تنها بهترین راه را پیشنهاد می‌کند اما بازی به هر حال همیشه با ریسک همراه است.

نکات استراتژیک بازی بلک جک

بازیکنان می‌توانند شانس برد یا میزان برد خود را با تمرین تکنیک‌های خاص بازی بالاتر برند.

  • اگر بازیکن دو کارت مشابه و یکسان داشته باشد، باید آن جفت را اسپلیت کند و دو دست به طور جداگانه بازی کند. بازیکن باید با مبلغ شرط برابر روی دست جدید شرط ببندد. در صورتی که بازیکن کارت‌های آس خود را اسپلیت کند، هر کارت تنها یک کارت دریافت خواهد کرد.
  • بازیکنانی که اطمینان دارند تنها با یک کارت دیگر می‌توانند برنده باشند باید دابل داون کنند و بیشتر شرط ببندند. شرط جدید نمی‌تواند از مجموع شرط اصلی بالاتر باشد.
  • بازیکنان می‌توانند بیمه خریداری کنند زمانی که کارت رو شده دیلر آس است. اگر دیلر بلک جک شود، شرط اولیه می‌بازد اما بیمه به نسبت ۲ به ۱ پرداخت می‌کند. هزینه بیمه نصف شرط اصلی است. در صورتی که دیلر بلک جک نشود، شرط بیمه را نگه می‌دارد.

برای انجام بازی بلک جک کلیک کنید

ورود به سایت بت کارت

بیشتر بخوانید

اشتباهات رایج بازیکنان بلک جک

7 اشتباه رایج بازیکنان بلک جک یا 21

اشتباهات رایج بازیکنان کم نیست حتی آنهایی که ادعا می‌کنند حرفه‌ای هستند! اتفاقا شاید حرفه‌ای ها …