آموزش کازینو هولدم

روش بازی

به احتمال زیاد زمانی که شما وارد پنجرهٌ بازی پوکر هولدم میشوید بازیی در حال جریان است. صبر کنید بازی تمام شود تا بتوانید شرطبندی کنید.

شما باید مبلغ شرطبندی را با کلیک کردن بر روی چیپ مورد نظر انتخاب کنید. پس از انتخاب چیپ روی قسمت Ante میز بازی کلیک کنید تا شرط را ببندید. شما میتوانید بعد از انتخاب Ante شرطبندی دوباره انجام دهید به این ترتیب که روی قسمت AA میز بازی کلیک کنید. برای این منظور موس را بر روی AA برده و کلیک کنید. با هر بار کلیک به اندازهٌ یک چیپ به مبلغ شرطبندی اضافه میشود. اگر تصمیم دارید تا با مبلغ بیشتری شرطبندی کنید میتوانید چیپ دیگری را انتخاب کنید. در صورت اینکه میخواهید چیپ را از مبلغ شرطبندی کسر کنید روی مکان شرطبندی مانند Ante کلیک کنید.

شما میتوانید با کلیک کردن بر روی Clear تمام شرطها را از روی میز بردارید و در صورت تمایل بازی را از سر گیرید.

اززمانی که راند بازی شروع میشود، محدودهٌ زمانی مشخصی برای تصمیمگیری و بستن شرط وجود دارد. هر وقت که شرطها را بستید با کلیک کردن بر روی Confirm شرط خود را تأیید کنید.

۱

شرطهای چندگانه

اگر گزینهٌ شرطهای چندگانه در سایت وجود دارد، شما میتوانید شرطهای دیگری بعد از شرط اولیه بسته و تأیید کنید.   گزینهٌ شرطهای چندگانه زمانی برقرار است که راند شرطبندی هنوز باز باشد. به یاد داشته باشید تا بعد از انتخاب شرط آن را تأیید کنید.

دو ورق به شما و دو ورق به دیلر(Dealer) داده میشود. سه ورق نیز به عنوان Flop بر روی میز قرار میگیرند.

اگر ورقهای شما با ورقهای  Flop یک دست را تشکیل دهند، نوع دست شما به شما نشان داده میشود. اگر دست شما جفت/ پر Ace یا دست بهتری باشد، شما برندهٌ شرط AA میشوید.

شما دو گزینهٌ انتخاب دارید. شما میتوانید Call را انتخاب کنید که در این صورت شما با ادامهٌ بازی موافقید. با انتخاب گزینهٌ Fold شما از شرطهای خود منصرف میشوید.

۲

چنانچه گزینهٌ Call را انتخاب کرده باشید، دو برابر مبلغی که در Ante قرار داده اید از حساب شما برداشت و در مکان Call روی میز قرار میگیرد. چنانچه مبلغ کافی در حساب شما نباشد، شما باید یا Fold کنید یا مبلغی را به حساب خود واریز کنید.

۳

چنانچه شما گزینهٌ Fold را انتخاب کرده باشید، شما همچنان میتوانید پخش زندهٌ بازی را تماشا کنید ولی شرطهای شما بازنده اعلام میشوند و شما نمیتوانید تا راند بعدی به بازی ادامه دهید.

برای اینکه بتوانید مبلغ بردهای خود را از شرطبندی Ante و AA جمع آوری کنید، باید گزینهٌ Call را انتخاب کنید. اگر گزینهٌ Call را انتخاب نکرده باشید، صرفنظر از دستهایی که دارید شما شرطهای خود را میبازید.

بعد از انجام Call یا Fold دو ورق دیگر به ورقهای Flop اضافه میشوند. ورقهای دیلر باز میشوند و بهترین دستهای ممکن تشکیل شده و به شما و دیلر نشان داده میشود.

چنانچه دست شما دست بهتری ار دست دیلر باشد شما برنده میشوید و میتوانید مبلغ شرطهای Ante و Call خود را به همراه مبالغ برد جمع آوری کنید. چنانچه دست دیلر از دست شما بهتر باشد، شما شرطهای خود را میبازید.

برای اینکه بازی دیگری را شروع کنید، شرطها را به ترتیب مراحل بالا ببندید و تأیید کنید. اگر همان شرطبندی راند قبلی را میخواهید ببندید، روی Rebet کلیک کنید.

رتبه بندی دست‌ها و ورق‌ها:

استریت فلاش(straight flush)  (استریت به معنای مستقیم یا ردیف است) : پنج کارت پشت سر هم با یک خال .در این حالت چنانچه ۵ خال از آس شروع شوند به آن Royal Flush می گویند که بالاترین دست پوکر است.

مثال: ♦ A♦ K♦ Q♦ J♦۱۰

♠ Q♠ J♠ ۱۰♠ ۹♠۸

کاره (Four of a kind) : چهار عدد از یک ورق

مثال:  ♥ ۳♦ ۸♥ ۸♣۸ ♠۸

فول (Full House): سه تا از یک عدد و ۲ تا از عدد دیگر          

مثال: ♦ ۲♠ ۲♣ ۲♦ J♥J

رنگ (ّFlush) : پنج ورق از یک خال بدون ترتیب پشت سر هم:

مثال: ♣ K♣ ۸♣ ۶♣ ۴♣A

ردیف (Straight) : پنج ورق به ترتیب پشت سر هم از خالهای مختلف (تک می تواند به عنوان ۱ قبل از ۲ و یا آس بعد شاه در نظر گرفته شود):

مثال: ♠ ۶♥ ۵♥ ۴♣ ۳♦۲

سه تایی(Three of a kind)  :سه عدد از یک ورق

مثال:  ♦K ♦A ♠ ۵♥ ۵♣۵

دو پر(two pair)  :دو جفت از دو ورق

مثال: ♣ J♣ ۵♥ ۵♦ ۶♥۶

جفت یا پر: (one pair) دو عدد (یک جفت) از یک ورق

مثال:  ♥ ۳♣ ۷♣ Q♦ ۹♠۹

بش (high card): پنج کارت بدون هیچگونه دسته بندی

مثال: ♣ ۴♠ ۲♣ ۱۰♥ A♦۷

دسته بندی دسته ها:

در هر مرحلهٌ بازی، بهترین دست ممکن به صورت خودکار تشکیل میشود. دستها به ترتیب بهترین ۵ کارت تشکیل شده دسته بندی میشوند.

دیلر باید حداقل یک پر با ورق ۴ داشته باشد تا واجد شرایط تعیین شود. اگر دست دیلر واجد شرایط نباشد، مبلغ Call به شما بازگردانده میشود.

ورق Ace میتواند هم بالاترین ورق اعلام شود مانند:  ♦A♦ K♦ Q♦ J♦ ۱۰ و هم پایینترین ورق مانند: ۵♣ ۴♣ ۳♣ ۲♣ A♣

برای بازی کازینو هولدم در سایت بتکارت اینجا کلیک کنید.

About admin

Check Also

سنگ کاغذ قیچی | شرط بندی سنگ کاغذ قیچی

سنگ کاغذ قیچی کلاسیک ترین بازی برای لذت و شرط بندی خیلی وقت ها لذت …

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.