قوانین تنیس

عمومی:

در هر یک از شرایط زیر، تمامی‌ شرط‌ها معتبر هستند .

– تغییر زمان یا روز بازی .

– تغییر محل برگزاری بازی.

– تغییر مکان برگزاری بازی از زمین سر باز به سالن سر پوشیده و یا بالعکس.

– تغییر زمین بازی ( قبل و یا در حین بازی ).

– تاخیر در شروع بازی هیچ اثری بر شرط‌ها ندارد، همینطور به تعویق انداختن بازی، تا وقتیکه بازی از سر گرفته و تمام شود.

شرط برنده بازی ( شامل شرط‌ بندی زنده نیز می‌باشد ):

(Winner Full Time Including Live Betting)

چنانچه تمام ‌سِت های قانونی کامل نشود، شرط‌ لغو میشوند.

هندیکپ آسیایی و بیشتر / کمتر پایان بازی ( شامل شرط‌ بندی زنده نیز میشود):

(Asian Handicap and O/U Full Time Including Live Betting)

وابسته به ‌سِت های بازی شده می‌باشد. برد یا باخت شرط با توجه به مجموع ‌سِت های بازی شده توسط هر دو تنیسور مشخص میشود. چنانچه تمام ‌سِت های قانونی کامل نشود، شرط‌ لغو میشود. سوپر تای – بریک در شرط‌های بیشتر / کمتر یک سِت حساب میشوند.

تای – بریک (Tie-Break): در واقع آخرین گیم سرنوشت ساز برای نتیجه یک سِت در بازی تنیس است زمانیکه نتیجه ۶-۶ یا ۶ گیم به ۶ گیم شده باشد. گیم تای – بریک تا زمانی‌ ادامه پیدا می‌کند که یک تنیسور ۷ پوینت با اختلاف ۲ پوینت یا بیشترر ببرد. در صورتی‌ که یکی‌ از تنیسور‌ها ۷ پوینت ببرد اما اختلاف ۲ پوینت یا بیشتر نباشد، بازی ادامه پیدا می‌کند تا این اختلاف به ۲ پوینت برسد. اولین تنیسوری که این اختلاف را ایجاد کند برنده گیم تای – بریک و ست میباشد.

سوپر تای – بریک (Super Tie-Break): بیشتر در برخی‌ تورنومنت‌های آمریکا این مورد وجود دارد. در این قانون، اگر دو تنیسور هر کدام یک سِت برنده شوند، به جای سِت سوم، یک گیم سوپر تای – بریک بازی میشود. برنده این گیم برندهه بازیست. سوپر تای – بریک همانند تای – بریک بازی میشود با این تفاوت که به جای ۷ پوینت تنیسور برنده باید ۱۰ پوینت را به اختلاف حداقل ۲ پوینت برنده شود.

گیم ( شامل شرط‌ بندی  زنده نیز می‌باشد ):

(Games Including Live Betting)

شرط گیم، وابسته به گیم‌های بازی شده می‌باشد. برد یا باخت شرط با توجه به مجموع گیم‌های بازی شده توسط هر دو تنیسور مشخص میشود. چنانچه تمام ‌سِت های قانونی کامل نشود، یا تغییر کنند تمامی‌ شرط‌های مربوطه لغو میشوند. تای – بریک برای شرط‌های گیم یک گیم حساب میشود. سوپر تای – بریک برای تمامی‌ شرط‌های گیم، یک گیم حساب میشود.

اولین / دومین / سومین / چهارمین / پنجمین سِت (مانی لاین / هندیکپ یا بیشتر / کمتر):

First/Second/Third/Forth/Fifth Set (Money Line/Handicap or Over/Under) Including Live Betting

در صورتیکه سِت کامل نشود، شرط‌ لغو میشود.

نتیجه دقیق ( شرط‌ بندی  سِت ) شامل شرط‌ بندی  زنده :

Exact Score (Set Betting) Including Live Betting

پیشبینی‌ ‌سِت های بازی شده تا پایان بازی. چنانچه تمام ‌سِت های قانونی کامل نشود، یا تغییر کنند شرط‌ لغو میشود.

مجموع گیم‌های برنده شده توسط تنیسور ( شامل شرط بندی زنده ):

Total Player Games Including Live Betting

پیشبینی‌ تعداد گیم‌های برنده شده توسط تنیسور. چنانچه تمام ‌سِت های قانونی کامل نشود، یا تغییر کنند شرط‌ لغو میشود.

تای – بریک برای شرط‌های گیم یک گیم حساب میشود. سوپر تای – بریک برای تمامی‌ شرط‌های گیم، یک گیم حساب میشود.

مجموع تای بریک / تای بریک در بازی ( شامل شرط‌ بندی  زنده ):

Total Tie-Break/Tie Break In A Match Including Live Betting

مجموع تای بریک شبیه به شرط بیشتر / کمتر می‌باشد. برد یا باخت شرط  با توجه به تعداد تای بریک‌ها تا پایان بازی می‌باشد. سوپر تای بریک به عنوان تای بریک در شرط مجموع تای بریک حساب نمی‌شود. چنانچه تای بریک در بازی تمام نشده، اتفاق بیفتد، شرطها معتبر هستند. چنانچه تای بریک در بازی تمام نشده، اتفاق نیفتاده باشد، شرطها لغو میشوند.

نتیجه دوبل : (Double Result)

پیشبینی‌ اینکه کدام تنیسور سِت اول را ببرد یا ببازد، سپس برنده یا بازنده بازی شود. چنانچه تمامی‌ ‌سِت های قانونی بازی کامل نشود، شرط لغو میشود.

مجموع ایس‌ها : (Total Aces)

شرط مجموع ایس‌ها شبیه به آسیایی و بیشتر / کمتر می‌باشد. برد یا باخت شرط با در نظر گرفتن مجموع ایس‌های زده شده توسط هر دو تنیسور می‌باشد. چنانچه تمامی‌ ‌سِت های قانونی بازی کامل نشود، یا تغییر کند، شرط لغو میشود.چنانچه بازی‌ به علت کناره گیری یا محروم شدن تنیسوری تمام نشود و نیمه کاره رها شود، شرط‌ لغو میشود.

اولین ایس : (First Ace)

پیشبینی‌ اینکه کدام تنیسور اولین ایس را خواهد زد.

برنده اولین پوینت : (To Win First Point)

پیشبینی‌ اینکه کدام تنیسور برنده اولین پوینت خواهد بود. اگر شرطی پس از شیر یا خط بسته شود، شرط لغو خواهد شد.

برنده اولین گیم : (To Win 1st Game)

پیشبینی‌ اینکه کدام تنیسور برنده اولین گیم خواهد بود. اگر شرطی پس از شیر یا خط بسته شود، شرط لغو خواهد شد.

اولین تنیسور که ۳ گیم را برنده شود : (۱st To Win 3 Games)

پیشبینی‌ اینکه کدام تنیسور اول سه گیم را برنده میشود. اگر شرطی پس از شیر یا خط بسته شود، شرط لغو خواهد شد.

اولین بریک : (First Break)

پیش بینی‌ اینکه کدام تنیسور اول تمام سرویس‌های حریف خود را میبرد یا در اصطلاح بریک می‌کند. چنانچه بریک در بازی اتفاق نیفتد، شرط‌ها لغو میشوند. اگر شرطی پس از شیر یا خط بسته شود، شرط لغو خواهد شد.

بریک: بریک به بردن یک گیم میگویند در صورتی‌ که تنیسور یا تیم‌ مقابل (در تنیس دو نفره) زننده سرویس باشند. معمولا تنیسور تا تیم‌ زننده سرویس احتمال بیشتری برای برد گیم دارد. از این رو بریک نقطه عطفی در روند بازی ایجاد می‌کند.

خطای دوبل : (Double Faults)

پیشبینی‌ تعداد خطای دوبل سرویس داخل بازی. برد یا باخت شرط با توجه به تعداد خطای دوبل داخل بازی توسط هر دو تنیسور مشخص میشود. چنانچه تمامی‌ ‌سِت های قانونی بازی کامل نشود، یا تغییر کند، شرط لغو میشود.

خطای دوبل: وقتی‌ که تنیسور دو سرویس خطای پشت سر هم در یک پوینت بزند. این موجب میشود که زننده سرویس آن پوینت را ببازد و از دست بدهد.

اولین خطای دوبل : (First Double Fault)

پیشبینی‌ اینکه کدام تنیسور اولین خطای دوبل را انجام میدهد.

سریعترین سرویس : (Fastest Serve)

پیشبینی‌ اینکه کدام تنیسور سریعترین سرویس را بر اساس کیلومتر در ساعت میزند. ممکن است به جای کیلومتر در ساعت بر اساس واحد دیگری شرط تعریف شده باشد که در آن صورت در شرط نمایش داده میشود.

قهرمان : (Outright)

پیشبینی‌ اینکه کدام تنیسور برنده تورنومنت میشود. در صورت وجود نا‌ن – رانر Non-Runner (شرکت نکردن یکی‌ از ورزشکاران در تورنومنت، به هر دلیل) شرط‌ لغو میشود.

برنده : (Winner)

پیشبینی‌ برنده تورنومنت. تنیسور باید راند اول تورنومنت را شروع کند.

برنده کوارتر / برنده نیمه : (Winning Quarter/Winning Half)

پیشبینی‌ اینکه برنده تورنومنت از کدام کوارتر / نیمه بالا می‌آید. تمامی‌ تنیسوران داخل تورنومنت به ۴ گروه تقسیم میشود (کوارتر) و ۴ نفر از بهترین تنیسور‌های تورنومنت انتخاب و هر کدام در یک کوارتر قرار میگیرند.

برنده کوارتر: انتخاب اینکه برنده از کدامین کوارتر بالا می آید (مثلا. اولین، دومین، سومین، چهارمین )

برنده نیمه: انتخاب اینکه برنده از کدامین نیمه بالا می آید (مثلا. نیمه بالایی، نیمه پایین)

فینالیست / شرکت کننده مرحله نهایی : (Finalists/To Reach The Final)

پیشبینی‌ اینکه کدام یک از دو تنیسور به مرحله نهایی میرسند.

سر به سر : (Head To Head)

پیشبینی‌ اینکه کدام تنیسور به دوره بالاتر در تورنومنت می‌رسد (یا میبرد). در صورت وجود نا‌ن- رانر(شرکت نکردن یکی‌ از تنیسور ها در تورنمنت، به هر دلیل) شرط‌ لغو میشود.

مرحله حذف شدن : (Stage of Elimination)

تنیسور باید اولین بازی تورنومنت را آغاز کند تا شرط معتبر باشد.

برنده پوینت/ اولین برنده پوینت Point Winner / 1st Point Winner:

پیشبینی‌ اینکه کدام بازیکن امتیاز پوینت ذکر شده را می‌گیرد. پوینت مورد نظر‌ در قسمت نام شرط به شکل زیر نمایش داده میشود‌. به عنوان مثال: ۱st set ( ‌ست اول)، ۵th game (گیم پنجم)، ۱st Point (گیرنده اولین پوینت).

چنانچه پوینت ذکر شده به هر دلیل بازی نشود – توسط داور پوینت پنالتی گرفته شود، گیم یا بازی قبل از رسیدن به پوینت انتخاب شده تمام شود، بازیکنی انصراف دهد و غیره، شرطهای بسته شده روی آن پوینت لغو میشوند.

پوینت های تای بریک برای این نوع شرط حساب نمیشوند.

برنده گیم Game Winner:

پیشبینی‌ اینکه کدام بازیکن گیم ذکر شده را میبرد.

گیم مورد نظر در قسمت نوع شرط ذکر میشود‌. به عنوانه مثال: برنده – ۲nd set( ‌ست دوم) – ۷th game( گیم هفتم).

چنانچه به هر دلیل گیم کامل نشود‌، آن شرط لغو میشود.

پوینت های تای بریک برای این نوع شرط حساب نمیشوند.

نتیجه دقیق گیم Game Exact Score:

پیشبینی‌ تعداد پوینت های برنده و حریف در گیم ذکر شده.

گیم مورد نظر در قسمت نوع شرط ذکر میشود‌. به عنوان مثال: نتیجه دقیق – ۱st set( ‌ست اول) – ۸th game ( گیم هشتم).

چنانچه به هر دلیل گیم کامل نشود‌، آن شرط لغو میشود.

دوس در تنیس Game To Deuce:

 [stextbox id=”info”]اگر هر یک از دو بازیکن سه امتیاز بگیرند یعنی ۴۰-۴۰، حساب امتیاز «برابر» یا دوس اعلام می‌شود و امتیاز گرفته شده توسط یک بازیکن به عنوان (آوانتاژ) «امتیاز» مثبت اعلام می‌شود. اگر همین بازیکن امتیاز دیگری بگیرد، برندهه «گیم» می‌شود. ولی اگر حریف امتیاز بعدی را بگیرد، حساب امتیازات دوباره به صورت دوس اعلام می‌شود. این کار به همینن ترتیب ادامه می‌یابد تا آنکه یکی از بازیکنان پس از اعلام نتیجه برابر دوباره امتیاز بگیرد که نتیجه «گیم» به نفع آن بازیکن اعلامم می‌شود.[/stextbox]

پیشبینی‌ اینکه آیا نتیجه ۴۰-۴۰ در گیم مورد نظر اتفاق می‌افتد یا خیر.

گیم مورد نظر در قسمت نوع شرط عنوان خواهد شد. به عنوان مثال: ۱st set(‌ست اول) – ۴th game(گیم چهارم) – دوس در گیم.

چنانچه گیم با هر دلیلی‌ بازی نشود‌، یا بازی قبل از امتیاز ۴۰-۴۰ لغو شود‌، این شرطها لغو میشوند.

چنانچه بازی به امتیاز ۴۰-۴۰ در گیم مربوطه برسد‌، شرطها ثبت نتیجه میشوند‌، حتی اگر بازی بعد از آن لغو شود.

مجموع پوینت های گیم Game Total Points:

شرط ۳ حالته برای پیشبینی‌ بیشتر‌، کمتر یا دقیقا، تعداد پوینت های بازی شده.

گیم مورد نظر در قسمت نوع شرط عنوان خواهد شد‌. به عنوان مثال: ۱st set(‌ست اول) – ۲nd game(گیم دوم) – مجموع پوینت ها.

چنانچه بازی به هر دلیل انجام نشود‌، شرطهای روی آن لغو میشوند. چنانچه بازی به دلیل مصدومیت یا انصراف لغو شود‌، شرطهای روی آن لغو میشوند‌، مگر اینکه نتیجه شرط بسته شده مشخص شده باشد.

پوینت های تای بریک برای این نوع شرط حساب نمیشوند.

برای شرط بندی روی تنیس اینجا کلیک کنید.

About admin

Check Also

بازی بیس بال و نوع شرط بندی در آن

بررسی قوانین بیسبال برای شرط بندی بیسبال در سایت های معتبر مقدمه بیسبال در لیست راحت …

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.