قوانین والیبال

قوانین عمومی‌:

چنانچه  بازی شروع شود و تحت هر شرایطی لغو شود ، تمامی‌ شرط‌ لغو میشود مگر در قسمت قوانین چیز دیگری گفته شده باشد.

در صورتیکه محل برگزاری بازی تغییر کند ، شرط‌هایی که از قبل بسته شده اند معتبر باقی‌ می‌مانند ، اما اگر جای تیم‌ میزبان و میهمان عوض شود ، شرط‌ لغو میشود .

تمامی‌ مسابقات باید در روز تعیین شده ( زمان محلی ) انجام شود تا شرط ثبت نتیجه شود.

چنانچه  بازی عقب انداخته شود یا به هر دلیل لغو شود ، شرط‌ لغو میشود ، مگر اینکه مسابقه مجددا برنامه ریزی شده و در همان روز انجام شود یا در قوانین چیز دیگری ذکر شده باشد .

شرط‌بندی زنده : (Live Betting)

چنانچه بازی تمام نشود و یا لغو شود ، شرط‌ لغو میشود . نتایج ‌‌سِت ها محاسبه میشوند، چه بعد از بستن شرط ، و چه قبل از آن .

شرط بندی روی ‌‌سِت ها : (Set Betting)

هندیکپ داخل لاین اصلی‌ همان هندیکپ ‌‌سِت هاست . شرط‌ ها لغو میشوند در صورتیکه تعداد سِت بازی شده کامل نشود یا تغییر کند .

بیشتر / کمتر از : (O/U)

پیشبینی‌ تعداد سِت بازی .

سِت اول : (First Set)

در صورتیکه سِت اول کامل نشود شرط‌ لغو میشود .

نتیجه دقیق بازی : (Exact Score)

پیش بینی‌ امتیاز ‌سِت ها در پایان بازی. در صورتیکه تعداد ‌سِت های پیشبینی‌ شده کامل نشده و یا تغییر کند، شرط لغو میشود .

جمع امتیاز‌ها (پوینت ها) : (Total Points)

جمع امتیاز‌ها مانند شرط آسیایی و بیشتر / کمتر می‌باشد . برد یا بخت شرط با توجه به مجموع امتیاز‌های به دست آمده از هر دو تیم‌ و مقایسه با آوانس هندیکپ داده شده قبل از شروع بازی مشخص میشود.

برنده گروه : (Group Winner)

شرط بر اساس جایگاه نهایی در گروه ثبت میشود .

سِت ۱ / سِت ۲ / سِت ۳ / سِت ۴ / سِت ۵ مانی لاین : (۱st/2nd/3rd/4th/5th Set ML)

پیشبینی‌ برنده سِت مربوطه .

سِت ۱ / سِت ۲ / سِت ۳ / سِت ۴ / سِت ۵ هندیکپ : (۱st/2nd/3rd/4th/5th Set Handicap)

پیشبینی‌ برنده سِت مربوطه ، با توجه به آوانس هندیکپ داده شده .

سِت ۱ / سِت ۲ / سِت ۳ / سِت ۴ / سِت ۵ بیشتر یا کمتر از : (۱st/2nd/3rd/4th/5th Set O/U)

پیشبینی‌ بیشتر یا کمتر بودن مجموع امتیاز‌های گرفته شده هر دو تیم‌ در سِت انتخاب شده .

زوج / فرد بودن امتیاز در سِت / زمان کامل : (Odd/Even FT Per Set)

پیشبینی‌ زوج یا فرد بودن مجموع امتیاز هر دو تیم‌ در زمان کامل / سِت مربوطه .

برنده سِت با اختلاف … : (Winning Margin Per Set)

پیشبینی‌ اختلاف امتیاز تیم‌ برنده در سِت انتخاب شده .

امتیاز دقیق در سِت : (Exact Score Per Set)

پیشبینی‌ امتیاز دقیق در سِت مربوطه .

جمع امتیاز تیم‌ : (Total Team Points)

پیشبینی‌ بیشتر یا کمتر بودن امتیاز‌های به دست آمده توسط تیم‌ انتخابی از تعداد داده شده .

برای شرط بندی روی والیبال اینجا کلیک کنید.

About admin

Check Also

بازی بیس بال و نوع شرط بندی در آن

بررسی قوانین بیسبال برای شرط بندی بیسبال در سایت های معتبر مقدمه بیسبال در لیست راحت …

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.