بونوس کازینو

شرایط و ضوابط بونوس کازینو

تمام قوانین کلی بونوس در مورد بونوس کازینو نیز صادق می باشند. کاربر در یک زمان نمی تواند از بیش از یک بونوس استفاده نماید، کد بونوس حتما باید در زمان واریز یا جابجایی از حساب ورزشی به حساب کازینو، وارد شود، در غیر اینصورت شما نمیتوانید پس از واریز و انجام بازی، بونوس را اضافه نمایید.

تمام ۳ آفر مربوط به بونوس بازیکنان جدید فقط برای کاربرانیست که اولین شارژ یا انتقال وجه به کازینو بتکارت را انجام داده‌اند.

_ بونوس خوش آمد گویی بازیکن جدید (استاندارد) : قبل از اینکه کاربر بتواند درخواست برداشت برای این بونوس بدهد، بایستی گردش لازم را ایجاد نماید، میزان گردش مورد نیاز برای قابل برداشت شدن این بونوس ۳۵ برابر مبلغ واریز بعلاوه بونوس می باشد که باید ظرف ۱۵ روز ایجاد گردد. این یعنی کاربر باید ۳۵ برابر مبلغ شارژ (یا انتقال) و مبلغ بونوس خود را در مدت زمان ۱۵ روز در کازینو بازی کند.

_ اسلات مانیاو سوپر بونوس: قبل از اینکه کاربر بتواند برداشت کند، باید ۴۰ برابر با مبلغ شارژ (یا انتقال) بعلاوه مبلغ بونوس خود در مدت زمان ۱۵ روز شرط‌بندی کند.

_ برای بونوس اسلات مانیا، به غیر از چند بازی، تمام بازی ها در چهارچوب دسته‌بندی “اسلات” به طور کامل در گردش مالی محاسبه می شوند.بازی هایی که در ایجاد گردش تاثیری ندارند عبارتند از: بتکارت “ریلز” و بازی‌ها‌ی “اسلات چند چرخشی”. این موارد کمکی‌ به گردش مالی‌ نمیکنند. بازی های دسته های دیگر غیر از اسلات تاثیری در گردش مالی این بونوس ندارند.

_ گردش مالی‌ باید در مدت زمان ۱۵ روز انجام شود، در غیر اینصورت بونوس لغو می گردد.

_ عدم رعایت شرایط و ضوابط ممکن است باعث از بین رفتن مبلغ بونوس و بردهای حاصل از آن گردد.

_ هیچ یک از این آفرها با آفرهای دیگر ترکیب نمی‌شود.

_ قوانین و مقررات بتکارت همیشه بر تمامی شرایط و ضوابط ارجحیت دارد.

بونوسهای استاندارد بازیکن جدید و سوپر بونوس

بونوس استاندارد و سوپر بونوس: شرطها با درصدهای متفاوت برای گردش مالی‌ این بونوس ها محاسبه میشوند. بیشتر شرطها به میزان  ۱۰۰% (معادل تمام مبلغ بازی شده) به گردش مالی‌ بونوس کمک میکنند.

میزان محاسبه مبلغ در گردش مالی بونوس به شرح جدول زیر می باشد:

برای مثال:

. کاربری که ۲۰۰،۰۰۰ تومان شرط‌بندی روی کِنو انجام داده است، ۲۰۰،۰۰۰ تومان به گردش مالی‌ بونوس اضافه نموده.

. کاربری که ۲۰۰،۰۰۰ تومان شرط‌بندی روی بلک جَک انجام داده است، ۴۰،۰۰۰ تومان به گردش مالی‌ بونوس اضافه نموده.

. کاربری که ۵۰،۰۰۰ تومان شرط‌بندی روی اسلات انجام داده است، ۵۰،۰۰۰ تومان به گردش مالی‌ بونوس اضافه نموده.

. کاربری که ۱۰۰،۰۰۰ تومان شرط‌بندی روی رولت انجام داده است، ۲۵،۰۰۰ تومان به گردش مالی‌ بونوس اضافه نموده.

. کاربری که ۵،۰۰۰ تومان شرط‌بندی روی بلک جَک انجام داده است، ۱،۰۰۰ تومان به گردش مالی‌ بونوس اضافه نموده.

موارد استثنا

بتکارت حق دارد تا در صورت لزوم بعضی‌ از کاربران را از دریافت بونوسهای کازینو محروم کند.

بونوسهای ریلود روزهای هفته و آخر هفته

بونوس فقط قابل اجرا برای کاربران واجد شرایط است.

__  این بونوس برای کاربرانی است که اولین شارژ خود را انجام داده اند و اکنون در ماه های بعد ، بر روی اولین شارژ کازینوی خود در هر ماه می توانند این بونوس را دریافت کنند. حداقل مبلغ شارژ ۸۰،۰۰۰ تومان است.

__  ریلود بونوس معادل ۵۰% مبلغ شارژ به حساب بونوس واریز میگردد. یعنی اگر شما ۱۰۰،۰۰۰ تومان در کازینو شارژ کنید، میتوانید ۵۰،۰۰۰ تومان بونوس دریافت کنید. حداکثر مبلغ دریافتی در روز های وسط هفته ۴۰۰،۰۰۰ تومان و ۸۰۰،۰۰۰ تومان  برای روزهای آخر هفته در نظر گرفته شده است.

__  مبلغ بونوس بلافاصله بعد از واریز وجه و درخواست بونوس، آزاد می شود.

__  کاربر در صورتی‌ واجد شرایط برای این آفر است که اولین شارژ او برابر با ۸۰،۰۰۰ تومان و یا بیشتر باشد.

__  کاربر باید با مبلغ بونوس و مبلغ شارژ ۳۵ بار گردش مالی‌ انجام دهد تا بتواند از مبلغ بونوس، بردها، و مبلغ شارژ، برداشت کند. اگر کاربر قبل از اینکه گردش مالی‌ را انجام دهد، مبلغی برداشت کند یا از حساب کازینو به اسپرت انتقاد دهد، مبلغ بونوس و بردها حذف میشوند.

__  برای این بونوس، بازیها با درصدهای مختلف به گردش مالی‌ کمک میکنند. بیشتر شرطها با ۱۰۰%به گردش مالی‌ کمک میکنند، موارد استثنا در جدول درصد گردش مالی‌، در بخش بونوس خوشامدگویی کازینو نوشته شده است.

__  کاربر باید در مدت زمان ۱۵ روز از زمان دریافت بونوس گردش مالی‌ انجام دهد. اگر تاریخ انقضا گذشت و یا کاربر خواست مبلغی قبل از انجام گردش مالی‌ کامل برداشت کند، مبلغ بونوس و بردها حذف میشود و کاربر فقط مبلغ شارژ خود و برد های مربوط به آن را دارا خواهد بود.

__  اگر حین گردش مالی‌، کاربر مبلغ شارژ و بونوس را از دست بدهد و از گردش مالی‌ خود ناراضی باشد، میتواند از ادامه گردش مالی‌ انصراف داده و بونوس را لغو کند

__  برای استفاده عادلانه از بونوس، برای انجام گردش میزان حداکثری برای هر شرط در نظر گرفته شده، این مقدار حداکثر معادل ۱۰% مبلغ بونوس دریافتی است، منظور از هر شرط در کازینو، یک دور بازی رولت یا یک گردش در اسلات یا یک دست بازی توسط دیلر بر سر هر میز، یا یک دست بازی در هر نوع ویدئو پوکر(شامل بازی های چند دستی) می باشد. این قانون شامل تمام بازی هایی که امکان دوبل کردن مبلغ در آنها وجود دارد نیز میگردد، به عنوان مثال در ویدئو پوکر کاربر مجاز به دوبل کردن به میزان بیش از ۲۰% بونوس دریافتی نمی باشد. چنانچه این قوانین رعایت نگردد، بازیکن میپذیرد که بونوس و هر برد مرتبط با آن از حیاب وی کسر گردد. این قانون یک استثنا دارد، کاربر مجاز است سوای مبلغ بونوس دریافتی تا ۲۰،۰۰۰ تومان بر روی هر بازی شرط بندی نماید.تنها یک بار بونوس برگزاری مجدد شارژ مسابقه ماهیانه ای برای هر ماه قابل قبول است (برای یک کاربر، یکی‌ از اعضای خانواده، یک آدرس، یک نرم افزار و یک آدرس(

__  بتکارت در صورتی‌ که شاهد سو استفاده از بونوس باشد، حق تحقیق، لغو، تعلیق یا قفل هر حساب را دارد. تمام بونوسها لغو و از هر گونه فعالیت بعدی کاربر جلوگیری میشود و شارژ برگردانده میشود.

__  بتکارت حق ایجاد تغییر در شرایط و ضوابط آفر را در هر زمان و بدون اطلاع قبلی‌ برای خود محفوظ نگاه میدارد. کاربر مسئولیت دارد تا در فواصل معین وب سایت را برای بررسی تغییرات و به روز شدن با آن، بررسی‌ کند.

__  بتکارت حق دارد کاربران را از بهرمندی از این بونوس و بونوسهای دیگر باز دارد اگر بتکارت دلیلی‌ برای باور این این موضوع دارد که کاربر از بونوس سو استفاده می‌کند.

__  در صورت اختلاف، تصمیم گیرنده نهایی سایت بتکارت است.

__  این شرایط و ضوابط برای این بونوس معتبر و مکمل شرایط و ضوابط کلی‌ صادر شده توسط سایت بتکارت است.

About admin

Check Also

تنظیم خودکار ضرایب در انفجار

آموزش بازی انفجار | تنظیم خودکار ضرایب در انفجار

هر کاربری در انجام بازی‌های کازینویی راه و روش خاصی را برای رسیدن به درآمدزایی …

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.