صفحه اصلی / اموزش وب مانی / تعلیق موقت WMID دارنده فرمال پاسپورت

تعلیق موقت WMID دارنده فرمال پاسپورت

جهت هماهنگی‌ با قوانین ضّد کلاهبرداری مالی‌ و ضّد پولشویی، محدودیت‌هایی‌ برای دارندگان چند اکانت وبمانی با فرمال پاسپورت اعمال میشود. اگر سیستم مونیتورینگ وبمانی، چند اکانت وبمانی یا WMID را پیدا کند که تحت یک نام با فرمال پاسپورت ثبت نام شده باشند، تمامی‌ اکانت‌ها به صورت موقت، تعلیق خواهند شد. البته این اکانت ها در صورتی‌ که یکی‌ ازز شرایط زیر فراهم شوند، دوباره فعال خواهند شد:

اگر کاربر به تمامی‌ اکانت‌ها و WMID‌های خود دسترسی‌ داشته باشد. در این صورت کاربر میتواند، تمام اکانت‌های خود را به یک پاسپورت از اینجا https://passport.wmtransfer.com/asp/addWMID.asp لینک کند و مشکل حل شود. این کار بهه صورت رایگان قابل انجام است و یکی‌ از خدمات وبمانی است.

اگر یک کاربر به همه اکانت‌های خود دسترسی‌ نداشته باشد و به هر دلیل نخواهد یا نتواند اکانت‌های خود را بازیابی کند، در این صورت کاربر، اول باید یک اینیشال پاسپورت یا پرسنال پاسپورت برای یکی‌ از اکانت‌های خود بگیرد. (قاعدتا، کاربر باید بهه اکانت مورد نظر دسترسی‌ کامل داشته باشد) اگر کاربر قبلا اینیشال پاسپورت یا پرسنال پاسپورت برای یکی‌ از WMID‌های خودد گرفته است، کافیست که بقیه اکانت‌ها را به اکانت مورد نظر با پاسپورت اینیشال یا پرسنال، لینک نماید. به محض اینکه این کارر انجام شد، کاربر باید درخواست فعال شدن اکانت‌های خود را به WM Authorization Service یا [email protected] ایمیل کند. به یاد داشته باشید که ایمیل یا WMID همه اکانت‌های خود را حتما در درخواست ارسالی ذکر کنید. به محض فعال شدن اکانت ها، کاربر توسط ایمیل و ابزار پیغام رسانی امن وبمانی، باخبر میشود. در صورتی‌ که شماره ۱۲ رقمی‌ همه اکانت‌های وبمانی خود را نمی‌دانید، میتوانید به مرکز تاییدات شرکت [email protected] ایمیل بزنید. (توجه داشته باشید که همه اکانت‌ها باید حداقل فرمال پاسپورت داشته باشند و اسم و فامیل اکانت‌ها به نام شما ثبت شده باشد)

درباره admin

این مطالب را نیز ببینید!

ابزار فیسبوک وبمانی و نحوه اتصال به اکانت فیسبوک

ابزار فیس بوک یک نسخه خاصی‌ از دسترسی به اکانت وبمانی است که برای کاربران …